SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (2) 2008 str. 69–79

Wojciech Pizło

INSTYTUCJE MEZO W PRZESTRZENI ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

słowa kluczowe: instytucjonalizm, organizacje biznesowe, instytucje przestrzeni mezo: wspólnota, stowarzyszenie, korporacja
abstrakt: W artykule zawarto wyniki badań nad literaturą dotyczących istoty organizacji w ramach teorii instytucjonalnej. Przedstawiono podstawowe cechy instytucji z punktu widzenia nauk społecznych (prakseologii, antropologii, socjologii i ekonomii). Zaprezentowano ponadto podział instytucji według Szczepańskiego bazujący na instytucjonalnych potrzebach człowieka oraz czteropoziomową społeczno-ekonomiczną analizę (model Williamsona) jako instrument opisu świata instytucji. W artykule szczególne miejsce poświęcono roli instytucji w przestrzeni mezo (przestrzeni organizacyjnej), skupiając się na trzech głównych formach organizacyjnych: wspólnocie, stowarzyszeniu i korporacji.
pub/7_2_69.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pizło, Wojciech. "MEZO INSTITUTIONS IN SPACE OF SOCIO-ECONOMIC LIFE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.2 (2008): 69–79.
APA (2008). MEZO INSTITUTIONS IN SPACE OF SOCIO-ECONOMIC LIFE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (2), 69–79
ISO 690 PIZłO, Wojciech. MEZO INSTITUTIONS IN SPACE OF SOCIO-ECONOMIC LIFE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.2: 69–79.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue2/abstract-69.html