SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (2) 2008 str. 81–90

Piotr Prus, Bogdan Wawrzyniak

ZMIANY W SPOSOBIE KREDYTOWANIA ROLNICTWA PO WSTĄPIENIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: kredyty preferencyjne, warunki udzielania kredytów, rodzaje kredytów
abstrakt: Przedmiotem opracowania była analiza udzielania kredytów preferencyjnych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Powołana w tym celu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosowała różne formy pomocy finansowej, głównie w postaci kredytów preferencyjnych. Rodzaje i formy pomocy ulegały ciągłemu poszerzaniu, począwszy od tradycyjnych kredytów inwestycyjnych, na zakup gruntów rolnych, poprzez udzielanie pomocy w sytuacji klęsk żywiołowych, a kończąc na popieraniu rozwoju roślin energetycznych. Największym zainteresowaniem cieszyły się kredyty udzielane młodym rolnikom, a potem kredyty inwestycyjne. Kierunki udzielania kredytów uległy zmianie po 2004 r. W polityce kredytowej zaczęły dominować kredyty pozwalające na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE. Polska jako nowy członek Unii Europejskiej została zobowiązana (zgodnie z traktatem o przystąpieniu do Unii Europejskiej) do dostosowania udzielanej rolnikom z budżetu krajowego pomocy, uznanej za istniejącą, do sytuacji zapewniającej zgodność z wytycznymi stosowanymi przez Komisję Europejską.
pub/7_2_81.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_81.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Prus, Piotr, and Bogdan Wawrzyniak. "CHANGES IN CREDITING WAY OF AGRICULTURE AFTER POLAND ACCESSION TO THE EU." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.2 (2008): 81–90.
APA (2008). CHANGES IN CREDITING WAY OF AGRICULTURE AFTER POLAND ACCESSION TO THE EU. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (2), 81–90
ISO 690 PRUS, Piotr, WAWRZYNIAK, Bogdan. CHANGES IN CREDITING WAY OF AGRICULTURE AFTER POLAND ACCESSION TO THE EU. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.2: 81–90.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue2/abstract-81.html