SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (2) 2008 str. 91–101

Grzegorz Spychalski

KRAJOWE INSTRUMENTY WSPIERANIA ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

słowa kluczowe: polityka rolna, instrumenty krajowe, kredyty preferencyjne
abstrakt: Artykuł prezentuje system polskich instrumentów krajowych wsparcia rolnictwa i rozwoju wsi w okresie od 1994 do 2006 r. Autor opisuje tło systemowe i prawne wdrażania mechanizmów pomocy ze szczególnym uwzględnieniem działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Polska polityka rolna oparta na działalności agencji rolniczych i koordynowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 2004 r. stosowała bogaty zestaw instrumentów pomocowych dla rolników, ale głównie w sferze oddziaływania rynkowego. Polityka strukturalna wobec obszarów wiejskich miała charakter wybiórczy i ograniczony. Dopiero po wstąpieniu do Unii Europejskiej i uruchomieniu funduszy strukturalnych zwiększył się poziom wsparcia rolnictwa i terenów wiejskich. Finansowe środki pomocy producentom są stabilne od połowy lat 90. i przyjmują głównie formę dopłat do oprocentowania kredytów. Rola krajowych mechanizmów polityki rolnej może wzrosnąć po 2013 r., gdy zostanie wdrożona kolejna reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE.
pub/7_2_91.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt2/7_2_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Spychalski, Grzegorz. "NATIONAL MEASURES OF SUPPORT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.2 (2008): 91–101.
APA (2008). NATIONAL MEASURES OF SUPPORT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (2), 91–101
ISO 690 SPYCHALSKI, Grzegorz. NATIONAL MEASURES OF SUPPORT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.2: 91–101.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue2/abstract-91.html