SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 109–119

Grzegorz Spychalski

EWOLUCJA POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC WSI I ROLNICTWA W NOWYM OKRESIE PROGRAMOWANIA (2007–2013)

słowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, obszary wiejskie, okres programowania 2007–2013
abstrakt: Artykuł przedstawia zmiany w polityce wobec wsi i rolnictwa Unii Europejskiej w latach 2007–2013. Przedstawiono genezę Wspólnej Polityki Rolnej i jej pierwotne cele. Opisano także podstawowe formy wsparcia producentów rolnych i mieszkańców terenów wiejskich oraz ich ewolucję w kolejnych latach. Zaprezentowano istotę przemian Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej w obecnym okresie budżetowym, zarówno w zakresie mechanizmów wsparcia, jak i organizacji oraz źródeł finansowania. W podsumowaniu opisano wybrane scenariusze kształtu polityki rolnej po roku 2013, rozważane w projektach instytucji kierowniczych Unii Europejskiej.
pub/7_3_109.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_109.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Spychalski, Grzegorz. "EVOLUTION OF EUROPEAN UNION POLICY TOWARDS AGRICULTURE AND RURAL AREAS IN THE NEW PROGRAMMING PERIOD (2007–2013)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 109–119.
APA (2008). EVOLUTION OF EUROPEAN UNION POLICY TOWARDS AGRICULTURE AND RURAL AREAS IN THE NEW PROGRAMMING PERIOD (2007–2013). Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 109–119
ISO 690 SPYCHALSKI, Grzegorz. EVOLUTION OF EUROPEAN UNION POLICY TOWARDS AGRICULTURE AND RURAL AREAS IN THE NEW PROGRAMMING PERIOD (2007–2013). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 109–119.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-109.html