SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 13–23

Agnieszka Deresz, Marian Podstawka

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH: PROGRESYWNY CZY LINIOWY? –NA PRZYKŁADZIE MIASTA SIEDLCE I POWIATU SIEDLECKIEGO

słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek progresywny, podatek liniowy
abstrakt: Celem artykułu jest zabranie głosu w dyskusji na temat rządowej propozycji zmian wprowadzenia w Polsce w 2009 roku dwóch stawek podatku dochodowego od osób fizycznych 18% i 32% w miejsce obecnych (2008 rok ) trzech 19%, 30% i 40%, a następnie w 2011 lub 2012 roku podatku liniowego z jedną stawką na poziomie 18%. Opracowanie przedstawia i ocenia obecnie istniejący system podatku dochodowego od osób fitycznych na podstawie próby złożonej z podatników miasta i powiatu siedleckiego. Podjęto w nim próbę określenia wpływu tego podatku na sytuację ekonomiczno-społeczną miasta i powiatu siedleckiego.
pub/7_3_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Deresz, Agnieszka, and Marian Podstawka. "INCOME TAX IMPOSED ON INDIVIDUAL TAXPAYERS PROGRESSIVE OR LINEAR? –ON THE EXAMPLE OF SIEDLCE AND THE SIEDLCE POVIAT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 13–23.
APA (2008). INCOME TAX IMPOSED ON INDIVIDUAL TAXPAYERS PROGRESSIVE OR LINEAR? –ON THE EXAMPLE OF SIEDLCE AND THE SIEDLCE POVIAT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 13–23
ISO 690 DERESZ, Agnieszka, PODSTAWKA, Marian. INCOME TAX IMPOSED ON INDIVIDUAL TAXPAYERS PROGRESSIVE OR LINEAR? –ON THE EXAMPLE OF SIEDLCE AND THE SIEDLCE POVIAT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 13–23.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-13.html