SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 131–142

Marek Tomaszewski

CHARAKTERYSTYKA WYSTĘPOWANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO W GMINACH I MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

słowa kluczowe: budżet zadaniowy, jednostki samorządu terytorialnego, finanse publiczne
abstrakt: Niniejszy artykuł prezentuje, w jakim stopniu gminy i miasta na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego wykształciły odpowiednie struktury i procedury pozwalające na wdrożenie budżetu zadaniowego. W artykule wyszczególniono jednostki samorządu terytorialnego, które prowadzą budżet w formie zadaniowej oraz jednostki, które deklarują zamiar wprowadzenia budżetu zadaniowego. Zaprezentowano również przyczyny sporadycznego występowania budżetu zadaniowego w gminach i miastach na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego. Ponadto przedstawiono kierunki pomocy, z których jednostki samorządu terytorialnego zamierzają skorzystać przy wdrażaniu budżetu zadaniowego. W artykule przedstawiono również, jak kształtuje się zapotrzebowanie na informacje dotyczące budżetu zadaniowego w gminach planujących wdrożenie tego rodzaju budżetowania.
pub/7_3_131.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_131.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tomaszewski, Marek. "OCCURRENCE OF ACTIVITY-BASED BUDGETS IN COMMUNES AND TOWNS WITH THE RIGHTS OF POVIATS IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 131–142.
APA (2008). OCCURRENCE OF ACTIVITY-BASED BUDGETS IN COMMUNES AND TOWNS WITH THE RIGHTS OF POVIATS IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 131–142
ISO 690 TOMASZEWSKI, Marek. OCCURRENCE OF ACTIVITY-BASED BUDGETS IN COMMUNES AND TOWNS WITH THE RIGHTS OF POVIATS IN ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 131–142.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-131.html