SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 143–159

Jolanta Zieziula

STAN I PERSPEKTYWY POLSKIEJ GOSPODARKI RYBNEJ (LATA 2004–2013)

słowa kluczowe: gospodarka rybna, podejście ekosystemowe, Narodowa Strategia Rozwoju Rybołówstwa, Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013
abstrakt: Opracowanie ma na celu krótką charakterystykę polskiej gospodarki rybnej w okresie 2004-2007. Następnie, prezentuje ogólne założenia Narodowej Strategii Rozwoju Rybołówstwa (NSRR) i Program Operacyjny (PO) „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” na lata 2007–2013 w kontekście Wspólnej Polityki Rybackiej UE, jak również ekosystemowego podejścia do gospodarki rybnej. Niestety, priorytety w NSRR i w PO zostały różnie nazwane, co utrudnia ich porównanie. Po raz pierwszy jednakże występuje tendencja do wzmocnienia lokalnego kontekstu rozwoju rybołówstwa a PO zawiera nowe, ekosystemowe podejście. Nie wydaje się możliwe odwrócenie negatywnych tendencji w polskich połowach ryb ani zmniejszenie zależności przetwórstwa ryb od importu surowca do 2013 roku. Jednak, możliwa jest poprawa środowiska naturalnego ryb oraz konkurencyjności sektora, to ostatnie głównie dzięki inwestycjom podnoszącym jakość surowców oraz przetworów rybnych.
pub/7_3_143.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_143.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zieziula, Jolanta. "SITUATION AND PERSPECTIVES OF POLISH FISHERY ECONOMY (2004–2013)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 143–159.
APA (2008). SITUATION AND PERSPECTIVES OF POLISH FISHERY ECONOMY (2004–2013). Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 143–159
ISO 690 ZIEZIULA, Jolanta. SITUATION AND PERSPECTIVES OF POLISH FISHERY ECONOMY (2004–2013). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 143–159.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-143.html