SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 33–40

Radosław Lewandowski

KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UE W LATACH 2002–2007

słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, wielkość ekonomiczna ESU, roczna jednostka pracy AWU, standardowa nadwyżka bezpośrednia SGM, Polska, Unia Europejska
abstrakt: Liczba, wielkość i struktura gospodarstw rolnych w Polsce różni się zasadniczo na tle sektorów rolnych w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Dostępne dane wskazują, że pozycja ekonomiczna gospodarstw rolnych w kraju po 2004 roku nie poprawiła się w istotny sposób. Działalność rolnicza stanowi główne źródło utrzymania dla zaledwie 25% z nich. Jednocześnie polskie gospodarstwa charakteryzują się relatywnie niską wydajnością nakładów pracy. Liczne i słabe ekonomicznie podmioty rolne mają ograniczone możliwości konkurowania na rynku. Stąd też koniecznym jest większe ukierunkowanie polityki rolnej w Polsce na podnoszenie efektywności produkcji. Istotną jest również kwestia zapewnienia miejsca pracy dla osób odchodzących z rolnictwa. W przeciwnym razie gospodarstwa będą skazane na kosztowną pomoc socjalną, która utrwalać będzie postawy wyczekujące i roszczeniowe wśród wiejskiej społeczności.
pub/7_3_33.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_33.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lewandowski, Radosław. "FARMS COMPETITIVENESS IN POLAND ON THE EUROPEAN UNION’S COMPETITION BACKGROUND IN YEARS 2002–2007." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 33–40.
APA (2008). FARMS COMPETITIVENESS IN POLAND ON THE EUROPEAN UNION’S COMPETITION BACKGROUND IN YEARS 2002–2007. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 33–40
ISO 690 LEWANDOWSKI, Radosław. FARMS COMPETITIVENESS IN POLAND ON THE EUROPEAN UNION’S COMPETITION BACKGROUND IN YEARS 2002–2007. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 33–40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-33.html