SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 41–49

&#352,tefan Majt&#225,n, Daniela Ryb&#225,rov&#225,

IDENTYFIKACJA RYZYKA I ZNACZENIE UBEZPIECZEŃ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

słowa kluczowe: ocena ryzyka, kontrola ryzyka, źródła ryzyka, ubezpieczenie
abstrakt: Wzrost obaw o zdolność przetrwania w przyszłości ma miejsce w wielu współczesnych organizacjach, szczególnie w przypadku dotkliwych zakłóceń w prowadzeniu działalności gospodarczej. Praktycznym wymiarem zdolności przetrwania jest identyfikacja ryzyka. W przypadku ciągłego ryzyka dochodzi do sytuacji, kiedy zarządzanie nim nie jest prowadzone prawidłowo. Niemożność zarządzania ryzykiem polega bowiem na niezdolności do podejmowania decyzji planistycznych oraz oceny stopnia realizacji celów. Zrozumienie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej wymaga spełnienia trzech kryteriów: pełnego zrozumienia procesów gospodarczych, aktywnych instrumentów i narzędzi generowania scenariuszy odnośnie możliwych efektów ryzyka, ram lub modelu ryzyka oraz wspólnego języka do dyskusji na temat ryzyka.
pub/7_3_41.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_41.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Majt&#n, &#tefan, and Daniela Ryb&#rov&#. "TARGETING BUSINESS RISK AND INSURANCE ATTRIBUTES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 41–49.
APA (2008). TARGETING BUSINESS RISK AND INSURANCE ATTRIBUTES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 41–49
ISO 690 MAJT&#N, &#tefan, RYB&#ROV&#, Daniela. TARGETING BUSINESS RISK AND INSURANCE ATTRIBUTES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 41–49.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-41.html