SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 5–12

Wiesława Cieślewicz

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE

słowa kluczowe: innowacje, konkurencyjność, przemysł spożywczy, Polska
abstrakt: Zasadniczym warunkiem wzrostu konkurencyjności przemysłu spożywczego w Polsce jest rozwój działalności innowacyjnej. W latach 1997–2006 nastąpił dwukrotny wzrost nakładów finansowych na działalność innowacyjną. Przeznaczono je w głównej mierze na zakup i modernizację maszyn, urządzeń technicznych oraz narzędzi i środków transportu. Mimo zachodzących zmian, udział wyrobów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego jest niski i w 2005 roku wynosił 11%. Głównymi celami działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego była poprawa jakości wyrobów, zwiększenie asortymentu wyrobów oraz otwarcie nowych rynków lub zwiększenie udziału w rynku.
pub/7_3_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Cieślewicz, Wiesława. "INNOVATIVE ACTIVITY OF FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 5–12.
APA (2008). INNOVATIVE ACTIVITY OF FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 5–12
ISO 690 CIEśLEWICZ, Wiesława. INNOVATIVE ACTIVITY OF FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 5–12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-5.html