SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 67–79

Zbigniew Nasalski, Bogumił Rychlik, Tadeusz Sadowski

EFEKTYWNOŚĆ PRZESTAWIANIA UPRAWY ROŚLIN Z METODY KONWENCJONALNEJ NA SYSTEM ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, rolnictwo konwencjonalne, efektywność przestawienia upraw
abstrakt: Celem pracy jest określenie efektywności produkcji roślinnej w okresie przestawiania na system rolnictwa ekologicznego w porównaniu do produkcji realizowanej metodami konwencjonalnymi. Przeprowadzono doświadczenie polowe, na podstawie którego ustalono charakterystykę zmian w produkcyjności poszczególnych roślin i całych płodozmianów w okresie przestawiania systemu uprawy roślin z konwencjonalnego na ekologiczny. Przeprowadzono rachunek kosztów, obliczono zyski oraz wskaźniki opłacalności. Uzyskane wyniki pozwoliły ustalić ekonomiczne konsekwencje związane z przestawianiem uprawy roślin z metody konwencjonalnej na system rolnictwa ekologicznego. Przestawianie produkcji konwencjonalnej na system ekologiczny nie powoduje drastycznych zmian efektywności ekonomicznej produkcji. Zyski (bez uwzględnienia dopłat do produkcji) w dwuletnim okresie przestawiania zostały ograniczone średnio o około 25,0%. Wykorzystywanie systemu dopłat bezpośrednich i dopłat związanych z przestawianiem gospodarstw na system ekologiczny pozwala na zniwelowanie tych negatywnych skutków finansowych.
pub/7_3_67.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nasalski, Zbigniew, et al. "EFFICIENCY OF CHANGEOF PLANTS CULTIVATION FROM CONVENTIONAL TO ECOLOGICAL AGRICULTURE SYSTEM." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 67–79.
APA (2008). EFFICIENCY OF CHANGEOF PLANTS CULTIVATION FROM CONVENTIONAL TO ECOLOGICAL AGRICULTURE SYSTEM. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 67–79
ISO 690 NASALSKI, Zbigniew, RYCHLIK, Bogumił, SADOWSKI, Tadeusz. EFFICIENCY OF CHANGEOF PLANTS CULTIVATION FROM CONVENTIONAL TO ECOLOGICAL AGRICULTURE SYSTEM. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 67–79.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-67.html