SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 81–88

Marek Nowak, Krystyna Szybiga

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH W KONTEKŚCIE ZAOPATRZENIA MIAST DOLNEGO ŚLĄSKA

słowa kluczowe: produkty mleczne, zaopatrzenie, Dolny Śląsk
abstrakt: W opracowaniu przedstawiono sytuację mleczarstwa w województwie dolnośląskim oraz omówiono źródła i strukturę zaopatrzenia regionu w artykuły mleczarskie. Badaniami objęto sklepy, placówki gastronomiczne, stołówki i przedsiębiorstwa produkcyjne zlokalizowane w pięciu miastach. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdzają istnienie znaczących niedoborów mleka z własnej bazy surowcowej i dowodzą, że w dostawach nabiału przeważają produkty wytworzone poza Dolnym Śląskiem, a dominującą rolę w tym zakresie pełni województwo wielkopolskie.
pub/7_3_81.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_81.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nowak, Marek, and Krystyna Szybiga. "MILK MARKET IN THE CONTEXT OF CITIES SUPPLY ON LOWER SILESIA." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 81–88.
APA (2008). MILK MARKET IN THE CONTEXT OF CITIES SUPPLY ON LOWER SILESIA. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 81–88
ISO 690 NOWAK, Marek, SZYBIGA, Krystyna. MILK MARKET IN THE CONTEXT OF CITIES SUPPLY ON LOWER SILESIA. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 81–88.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-81.html