SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 89–97

Paweł Pięta, Iwona Pomianek

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH W WYBRANYCH GMINACH PODREGIONU OLSZTYŃSKIEGO

słowa kluczowe: motywy podejmowania działalności gospodarczej, przedsiębiorczość, obszary wiejskie, podregion olsztyński
abstrakt: W artykule przedstawiono warunki podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich z uwzględnieniem m.in. motywów, jakimi kierowali się przedsiębiorcy przy podejmowaniu decyzji o założeniu przedsiębiorstwa oraz o wyborze kierunku działania. Badania empiryczne, obejmujące populację 44 przedsiębiorców, przeprowadzono w 2008 r. na terenie czterech wybranych gmin podregionu olsztyńskiego, tj. Bartoszyce, Lidzbark Warmiński, Dywity oraz Świątki. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika, iż przygotowanie do uruchomienia działalności gospodarczej zajmowało ankietowanym średnio kilkanaście miesięcy, a jako główne motywy założenia własnej firmy wskazywano najczęściej utratę poprzedniej pracy i zagrożenie bezrobociem, chęć wykorzystania nadarzającej się okazji oraz zapotrzebowanie na dane dobra lub usługi na rynku docelowym. Przy wyborze kierunku działalności co trzeci ankietowany zdawał się na przypadek, a co czwarty kierował się zapotrzebowaniem rynku.
pub/7_3_89.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_89.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pięta, Paweł, and Iwona Pomianek. "FACTORS INFLUENCING ON SETTING UP THE ECONOMIC ACTIVITY ON RURAL AREAS IN SELECTED COMMUNES OF OLSZTYNSKI SUBREGION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 89–97.
APA (2008). FACTORS INFLUENCING ON SETTING UP THE ECONOMIC ACTIVITY ON RURAL AREAS IN SELECTED COMMUNES OF OLSZTYNSKI SUBREGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 89–97
ISO 690 PIęTA, Paweł, POMIANEK, Iwona. FACTORS INFLUENCING ON SETTING UP THE ECONOMIC ACTIVITY ON RURAL AREAS IN SELECTED COMMUNES OF OLSZTYNSKI SUBREGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 89–97.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-89.html