SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (1) 2009 str. 17–24

Jarosław Figurski, Edmund Lorencowicz

OCENA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNIJNYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE W LATACH 2005–2007

słowa kluczowe: fundusze unijne, dotacje, dopłaty obszarowe, inwestycje w gospodarstwach
abstrakt: Przeprowadzono analizę wybranej grupy 126 gospodarstw rolnych w aspekcie wykorzystania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na inwestycje w maszyny, infrastrukturę i wyposażenie techniczne. Ponad 75% badanych gospodarstw łączyło działalność w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, 20% zajmowało się produkcją roślinną a tylko dwa gospodarstwa wyłącznie produkcją zwierzęcą. Blisko 85% rolników korzystało z dopłat bezpośrednich. Program Sapard cieszył się zainteresowaniem jedynie 6% rolników z badanej grupy. Z Sektorowego Programu Operacyjnego skorzystało niespełna 17% rolników. Rolnicy finansowali z tych środków budowę zbiorników gnojowicy i płyt obornikowych, zakup ciągników i maszyn rolniczych oraz zakup ziemi rolnej.
pub/8_1_17.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_17.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Figurski, Jarosław, and Edmund Lorencowicz. "EVALUATION OF UTILIZATION OF THE EU FUNDS IN SELECTED FARMS IN POLAND IN 2005–2007." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.1 (2009): 17–24.
APA (2009). EVALUATION OF UTILIZATION OF THE EU FUNDS IN SELECTED FARMS IN POLAND IN 2005–2007. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (1), 17–24
ISO 690 FIGURSKI, Jarosław, LORENCOWICZ, Edmund. EVALUATION OF UTILIZATION OF THE EU FUNDS IN SELECTED FARMS IN POLAND IN 2005–2007. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.1: 17–24.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue1/abstract-17.html