SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (1) 2009 str. 25–28

Ryszard Jurkowski

ELASTYCZNE WARUNKI UMOWY O PRACĘ JAKO FORMA REDUKCJI KOSZTÓW PRACY

słowa kluczowe: koszty pracy, miejsce wykonywania pracy, czas pracy, elastyczne formy zatrudniania pracowników
abstrakt: W artykule przedstawiono kwestie dotyczące elastycznego zatrudniania pracowników. Wykazano, że elastyczne zatrudnianie pracowników obejmuje możliwość ustalania przez pracodawcę miejsca wykonywania pracy oraz rozkładów czasu pracy, w dopuszczalnych normach czasu pracy, w dobie, w tygodniu oraz w okresie rozliczeniowym. Elastyczność tych elementów stosunku pracy umożliwia racjonalne kształtowanie kosztów pracy, bez naruszania przepisów prawa pracy. Poza rozważaniami tego artykułu pozostają kwestie elastycznych form prawnych podstaw zatrudniania, takich jak: samo zatrudnienie, umowy cywilnoprawne, praca tymczasowa.
pub/8_1_25.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jurkowski, Ryszard. "ELASTIC CONDITIONS OF EMPLOYMENT AS THE FORM OF THE LABOUR COSTS REDUCTION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.1 (2009): 25–28.
APA (2009). ELASTIC CONDITIONS OF EMPLOYMENT AS THE FORM OF THE LABOUR COSTS REDUCTION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (1), 25–28
ISO 690 JURKOWSKI, Ryszard. ELASTIC CONDITIONS OF EMPLOYMENT AS THE FORM OF THE LABOUR COSTS REDUCTION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.1: 25–28.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue1/abstract-25.html