SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (1) 2009 str. 5–16

M&#225,ria Bl&#225,hov&#225,, Anna Majt&#225,nov&#225,

REZERWY TECHNICZNE W USŁUGACH UBEZPIECZENIOWYCH – PORÓWNANIA KRAJOWYCH LIMITÓW W WYBRANYCH PAŃSTWACH UE

słowa kluczowe: rezerwy techniczne, alokacja rezerw technicznych, limity, dyrektywy, porównanie, Unia Europejska
abstrakt: W nowoczesnych gospodarkach, usługi ubezpieczeniowe stanowią specyficzny sektor skupiający się głównie na akumulacji, zarządzaniu oraz dystrybucji rezerw technicznych. Rezerwy techniczne przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego definiowane są jako fundusze klientów, akumulowane jako proporcja składki ubezpieczeniowej oraz obliczone na podstawie aktuarialnej matematyki. Zarówno akumulacja rezerw technicznych, jak również formy i limity ich alokacji stanowią przedmiot specyficznych uwarunkowań prawnych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Dyrektywy unijne wyznaczają minimalne standardy w tym zakresie, jednak państwa mogą zaostrzać kryteria we własnym zakresie. W artykule przestawiono porównanie krajowych limitów rezerw technicznych w usługach ubezpieczeniowych w wybranych państwach UE.
pub/8_1_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bl&#hov&#, M&#ria, and Anna Majt&#nov&#. "TECHNICAL RESERVES IN THE INSURANCE SERVICES – COMPARISON OF NATIONAL LIMITS IN THE SELECTED EU COUNTRIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.1 (2009): 5–16.
APA (2009). TECHNICAL RESERVES IN THE INSURANCE SERVICES – COMPARISON OF NATIONAL LIMITS IN THE SELECTED EU COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (1), 5–16
ISO 690 BL&#HOV&#, M&#ria, MAJT&#NOV&#, Anna. TECHNICAL RESERVES IN THE INSURANCE SERVICES – COMPARISON OF NATIONAL LIMITS IN THE SELECTED EU COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.1: 5–16.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue1/abstract-5.html