SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (1) 2009 str. 65–76

Aleksandra Lubańska

OCENA WSPÓŁPRACY Z HIPERMARKETAMI – OPINIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW

słowa kluczowe: hipermarkety, współpraca, producenci, owoce, warzywa
abstrakt: Pojawienie się zagranicznych sieci wielkopowierzchniowych w Polsce w latach 90. spowodowało przemiany w systemach dystrybucji żywności. Nastąpiło skrócenie niektórych kanałów, szczególnie w zakresie artykułów FMCG. Zagraniczne koncerny handlowe, dążąc do optymalizacji transakcji, a jednocześnie dysponując dużym potencjałem ekonomicznym nawiązują kontakty bezpośrednio z producentami, także z producentami rolnymi, pomijając szczebel hurtu. Interesującym elementem współpracy są korzyści i zagrożenia, które dostrzegają producenci owoców i warzyw. W artykule przedstawiono opinie producentów owoców i warzyw dostarczających swoje produkty do hipermarketów. Z przeprowadzonych badań wynika, iż dostawcy dostrzegają znacznie więcej aspektów pozytywnych niż negatywnych. Największymi zaletami współpracy z hipermarketami okazały się być stabilność zbytu dużych partii towaru oraz pewność zapłaty. Najistotniejszymi przeszkodami we współpracy z tym odbiorcą są zbyt niskie ceny podczas promocji oraz zbyt wysokie opłaty z tytułu dostarczania.
pub/8_1_65.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_65.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Lubańska, Aleksandra. "EVALUATION OF COOPERATION WITH HYPERMARKETS CHAINS IN OPINION OF FRUITS AND VEGETABLES PRODUCERS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.1 (2009): 65–76.
APA (2009). EVALUATION OF COOPERATION WITH HYPERMARKETS CHAINS IN OPINION OF FRUITS AND VEGETABLES PRODUCERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (1), 65–76
ISO 690 LUBAńSKA, Aleksandra. EVALUATION OF COOPERATION WITH HYPERMARKETS CHAINS IN OPINION OF FRUITS AND VEGETABLES PRODUCERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.1: 65–76.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue1/abstract-65.html