SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (1) 2009 str. 77–87

Łukasz Satoła

ZNACZENIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ WE WSPIERANIU ROZWOJU LOKALNEGO

słowa kluczowe: finanse gmin, fundusze strukturalne, rozwój lokalny, Unia Europejska
abstrakt: W artykule przedstawiono rolę, jaką odgrywają fundusze strukturalne UE w kreowaniu rozwoju lokalnego. Do pomiaru znaczenia funduszy UE wprowadzono wskaźnik partycypacji inwestycyjnej. Określono również udział wykorzystanych przez Gminy środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych UE, w prowadzonych przez nie przedsięwzięciach rozwojowych. Badania wykazały, że relatywnie więcej środków finansowych na inwestycje przeznaczają gminy wiejskie. Na podstawie uzyskanych wyników badań dowiedziono, że średni udział środków finansowych pochodzących z funduszy UE, w prowadzonych inwestycjach służących rozwojowi lokalnemu, wyniósł 14,85%.
pub/8_1_77.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Satoła, Łukasz. "THE ROLE OF THE EUROPEAN UNION FUNDS IN THE LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.1 (2009): 77–87.
APA (2009). THE ROLE OF THE EUROPEAN UNION FUNDS IN THE LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (1), 77–87
ISO 690 SATOłA, Łukasz. THE ROLE OF THE EUROPEAN UNION FUNDS IN THE LOCAL DEVELOPMENT SUPPORT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.1: 77–87.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue1/abstract-77.html