SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (1) 2009 str. 89–102

Bernd-Joachim Schuller

STANDARD I JAKOŚĆ ŻYCIA W UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJACH STOWARZYSZONYCH

słowa kluczowe: standard życia, jakość życia, Wskaźnik Rozwoju Społecznego, Wskaźnik Jakości Życia, ranking państw, rozkład dochodów, wskaźniki korelacji
abstrakt: W artykule poddano dyskusji i analizie standard życia oraz jakość życia w 32 państwach europejskich. W celu wyrażenia standardu jakości życia zastosowano Produkt Krajowy Brutto per capita wyrażony parytetem siły nabywczej oraz Wskaźnik Rozwoju Społecznego z UNDP, zawierający wspomniany wyżej wskaźnik PKB oraz oczekiwaną długość życia wraz ze wskaźnikiem solaryzacji. Jakość życia została wyrażona Wskaźnikiem Jakości Życia i zawiera 9 różnych aspektów. Co więcej, zbadano możliwy wpływ rozkładu dochodów na PKB per capita oraz Wskaźnik Rozwoju Społecznego. Wyniki obliczeń statystycznych wskazują wysokie i pozytywne korelacje pomiędzy zmiennymi: PKB per capita, oczekiwaną długością życia oraz wskaźnikiem skolaryzacji. Także rankingi 32 państw dotyczące Wskaźnika Rozwoju Społecznego, PKB per capita wyrażonego parytetem siły nabywczej oraz Wskaźnika Jakości Życia cechowały wysokie i pozytywne korelacje. Jak wysoce ważny jest rozkład dochodów? Podczas, gdy korelacje pomiędzy różnymi zmiennymi rozkładu dochodów są wysokie, korelacje pomiędzy rozkładem dochodów oraz PKB per capita i Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego nie okazały się istotne.
pub/8_1_89.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_89.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Schuller, Bernd-Joachim. "LIVING STANDARD AND QUALITY OF LIFE IN THE EU AND THE MEMBERSHIP CANDIDATE COUNTRIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.1 (2009): 89–102.
APA (2009). LIVING STANDARD AND QUALITY OF LIFE IN THE EU AND THE MEMBERSHIP CANDIDATE COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (1), 89–102
ISO 690 SCHULLER, Bernd-Joachim. LIVING STANDARD AND QUALITY OF LIFE IN THE EU AND THE MEMBERSHIP CANDIDATE COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.1: 89–102.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue1/abstract-89.html