SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 103–109

Marian Podstawka

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNICZEJ

słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne, produkcja rolnicza, działy specjalne
abstrakt: W artykule autor podjął się oceny aktualnie obowiązujących unormowań prawnych dotyczących prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej. W obecnie obowiązujących aktach prawnych traktujących o działach specjalnych produkcji rolnej autor zauważył dopuszczenie dualizmu rodzajowego i normowego. Inny jest bowiem zakres działów specjalnych i ich norm produkcyjnych dla celów podatkowych (obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych – PIT) oraz inny dla celów rolniczego ubezpieczenia społecznego. Dla celów ubezpieczenia społecznego ograniczono znacznie zakres rodzajów działów specjalnych produkcji rolnej, uniemożliwiając tym samym wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i aplikowanie o jego wspieranie środkami z budżetu ogólnego Unii Europejskiej.
pub/8_2_103.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podstawka, Marian. "SOCIAL INSURANCES OF FARMERS RUNNING SPECIAL SECTORS OF AGRICULTURAL PRODUCTION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 103–109.
APA (2009). SOCIAL INSURANCES OF FARMERS RUNNING SPECIAL SECTORS OF AGRICULTURAL PRODUCTION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 103–109
ISO 690 PODSTAWKA, Marian. SOCIAL INSURANCES OF FARMERS RUNNING SPECIAL SECTORS OF AGRICULTURAL PRODUCTION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 103–109.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-103.html