SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 111–120

Hanna Pondel

WIELKOPOLSCY PRODUCENCI ROLNI A PROŚRODOWISKOWY ROZWÓJ GOSPODARSTW ROLNYCH

słowa kluczowe: producenci rolni, zagrożenia środowiskowe, produkcja przyjazna środowisku, działania pro środowiskowe
abstrakt: Celem opracowania jest prezentacja opinii wielkopolskich producentów rolnych na temat znajomości metod produkcji przyjaznych środowisku, problematyki oddziaływania rolnictwa na środowisko oraz działań podejmowanych przez nich na rzecz ochrony środowiska. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w 2007 r. wśród 200 producentów rolnych, z 10 powiatów województwa wielkopolskiego, wytypowanych na podstawie wskaźnika intensywności produkcji rolnej. Około 64% poddanych badaniu producentów rolnych było zdania, iż rolnictwo konwencjonalne nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Do najczęściej podejmowanego w gospodarstwach działania prośrodowiskowego należało zabezpieczenie miejsc magazynowania obornika i gnojowicy – czynność taką podjęło 118 rolników. Skala działań prośrodowiskowych podejmowanych przez poddanych badaniu wielkopolskich rolników być może nie jest imponująca, jednak odsetek gospodarstw rolnych deklarujących takie działania systematycznie rośnie.
pub/8_2_111.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_111.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pondel, Hanna. "FARMING PRODUCERS IN WIELKOPOLSKA PROVINCE AND PRO-ENVIRONMENTAL FARMS DEVELOPMENT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 111–120.
APA (2009). FARMING PRODUCERS IN WIELKOPOLSKA PROVINCE AND PRO-ENVIRONMENTAL FARMS DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 111–120
ISO 690 PONDEL, Hanna. FARMING PRODUCERS IN WIELKOPOLSKA PROVINCE AND PRO-ENVIRONMENTAL FARMS DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 111–120.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-111.html