SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 133–144

Janina Sawicka

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W ŚWIETLE REFORM WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: rozwój obszarów wiejskich, WPR, polityka spójności, komplementarność
abstrakt: W artykule zawarto szczegółową analizę i kompleksową ocenę komplementarności polityki spójności Unii Europejskiej i wspólnej polityki rolnej (WPR) w zakresie rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich, analizę zmian w strukturze wydatków budżetu UE kierowanych na te polityki, a także dyskusję nad dalszymi, po roku 2013, zmianami celów, jak i poszczególnych instrumentów ramach tych dwu fundamentalnych polityk unijnych. Doświadczenia z okresu prac nad przygotowaniem dokumentów programowych 2007–2013, a także pierwsze doświadczenia z realizacji programów w latach 2007, 2008 i 2009 wskazują na nakładanie się podobnych rodzajów interwencji w ramach wspólnej polityki rolnej i polityki spójności, co prowadzi do konieczności biurokratycznego kreślenia niedoskonałych linii demarkacyjnych między działaniami, a w konsekwencji do rozproszenia środków i nieefektywnego wykorzystania publicznych środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.
pub/8_2_133.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_133.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sawicka, Janina. "RURAL AREAS DEVELOPMENT WITHIN REFORMS OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND COHESION POLICY OF THE EUROPEAN UNION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 133–144.
APA (2009). RURAL AREAS DEVELOPMENT WITHIN REFORMS OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND COHESION POLICY OF THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 133–144
ISO 690 SAWICKA, Janina. RURAL AREAS DEVELOPMENT WITHIN REFORMS OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND COHESION POLICY OF THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 133–144.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-133.html