SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 145–154

Jan Siekierski

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH W ROZWOJU WSI I ROLNICTWA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

słowa kluczowe: województwo małopolskie, fundusze unijne, programy, działania, priorytety
abstrakt: W pracy przeprowadzono analizę wykorzystania w woj. małopolskim finansowych środków unijnych w rozwoju wsi i rolnictwa w latach 2004–2007. Uwzględniono programy: SAPARD, dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych, SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 2004–2006, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006.
pub/8_2_145.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_145.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Siekierski, Jan. "UTILIZATION OF EU FUNDS IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE MAŁOPOLSKA REGION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 145–154.
APA (2009). UTILIZATION OF EU FUNDS IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE MAŁOPOLSKA REGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 145–154
ISO 690 SIEKIERSKI, Jan. UTILIZATION OF EU FUNDS IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN THE MAŁOPOLSKA REGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 145–154.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-145.html