SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 15–24

Jadwiga Bożek, Lidia Luty

PORÓWNANIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POD WZGLĘDEM LICZBY I STRUKTURY PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W 2007 ROKU

słowa kluczowe: struktura podmiotów gospodarczych, ranking, taksonomia struktur
abstrakt: W pracy przeprowadzono porównanie powiatów woj. świętokrzyskiego pod względem liczby oraz struktury podmiotów gospodarczych według wybranych sekcji PKD. Dokonano rankingu powiatów oraz wyodrębniono grupy powiatów o podobnych strukturach. Stwierdzono, że występują duże dysproporcje między powiatami pod względem liczby podmiotów gospodarczych, natomiast struktura tych podmiotów w powiatach jest zbliżona.
pub/8_2_15.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bożek, Jadwiga, and Lidia Luty. "COMPARISON OF DISTRICTS OF ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP WITH RESPECT TO NUMBER AND STRUCTURE OF ECONOMIC ENTITIES IN 2007." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 15–24.
APA (2009). COMPARISON OF DISTRICTS OF ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP WITH RESPECT TO NUMBER AND STRUCTURE OF ECONOMIC ENTITIES IN 2007. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 15–24
ISO 690 BOżEK, Jadwiga, LUTY, Lidia. COMPARISON OF DISTRICTS OF ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODSHIP WITH RESPECT TO NUMBER AND STRUCTURE OF ECONOMIC ENTITIES IN 2007. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 15–24.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-15.html