SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 155–163

Adam Marcysiak, Stanisław Szarek

EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI ROŚLINNEJ NA GLEBACH O ZRÓŻNICOWANEJ ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH

słowa kluczowe: efekt hormetyczny, plonowanie roślin, efektywność produkcji
abstrakt: Na glebach o większej zawartości metali ciężkich plony w produkcji roślinnej były większe niż na glebach o małej zawartości tych metali. Wyjaśnienie tego zjawiska oparto na koncepcji efektu hormetycznego. Większa zawartość metali ciężkich w glebach badanych gospodarstw może mieć wpływ na poziom produktywności i efektywności gospodarowania.
pub/8_2_155.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_155.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Marcysiak, Adam, and Stanisław Szarek. "EFFECTIVENESS OF PRODUCTION IN SOIL CONTAIN DIFFERENT OF HEAVY METAL LEVEL." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 155–163.
APA (2009). EFFECTIVENESS OF PRODUCTION IN SOIL CONTAIN DIFFERENT OF HEAVY METAL LEVEL. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 155–163
ISO 690 MARCYSIAK, Adam, SZAREK, Stanisław. EFFECTIVENESS OF PRODUCTION IN SOIL CONTAIN DIFFERENT OF HEAVY METAL LEVEL. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 155–163.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-155.html