SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 37–48

Krystyna Brzozowska, Joanna Rosińska, Wojciech Zbaraszewski

FINANSOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

słowa kluczowe: ochrona środowiska, samorządy terytorialne, źródła finansowania, inwestycje, województwo zachodniopomorskie
abstrakt: W artykule podjęto zagadnienia finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim. Sprecyzowano w tym zakresie zadania jednostek samorządów terytorialnych i podmiotów gospodarczych, a także przeanalizowano źródła f nansowania inwestycji ekologicznych.
pub/8_2_37.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Brzozowska, Krystyna, et al. "FINANCING OF INVESTMENT AT ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA IN WEST POMERANIAN REGION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 37–48.
APA (2009). FINANCING OF INVESTMENT AT ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA IN WEST POMERANIAN REGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 37–48
ISO 690 BRZOZOWSKA, Krystyna, ROSIńSKA, Joanna, ZBARASZEWSKI, Wojciech. FINANCING OF INVESTMENT AT ENVIRONMENTAL PROTECTION AREA IN WEST POMERANIAN REGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 37–48.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-37.html