SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 49–59

Nina Drejerska

BEZROBOCIE MIESZKAŃCÓW WSI – UJĘCIE MODELOWE NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH

słowa kluczowe: aktywność zawodowa, bezrobocie, mieszkańcy wsi, model
abstrakt: W opracowaniu zawarto identyfikację czynników determinujących bezrobocie mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce. Badaniami przeprowadzonymi w 2006 r. objęto 1000 wiejskich gospodarstw domowych z 24 powiatów na terenie całego kraju. Poddano analizie dane o 2084 członkach badanych gospodarstw domowych w wieku produkcyjnym w celu opracowania modelu identyfikującego wpływ poszczególnych zmiennych społeczno-ekonomicznych na prawdopodobieństwo bezrobocia wśród ludności wiejskiej. Czynnikami wpływającymi na prawdopodobieństwo bezrobocia okazały się być zamieszkiwany makroregion i grupa powiatu, płeć, wiek, pozycja w rodzinie, posiadany zawód, a także zamieszkiwanie w rolnym lub bezrolnym gospodarstwie domowym.
pub/8_2_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Drejerska, Nina. "UNEMPLOYMENT OF RURAL INHABITANTS – MODEL APPROACH ON THE BASE OF OWN RESEARCH." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 49–59.
APA (2009). UNEMPLOYMENT OF RURAL INHABITANTS – MODEL APPROACH ON THE BASE OF OWN RESEARCH. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 49–59
ISO 690 DREJERSKA, Nina. UNEMPLOYMENT OF RURAL INHABITANTS – MODEL APPROACH ON THE BASE OF OWN RESEARCH. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 49–59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-49.html