SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 5–14

Maciej Basaj, Andrzej Kotala

DZIAŁANIA ADAPTACYJNE ROLNIKÓW W MAŁOPOLSCE

słowa kluczowe: rolnicy, gospodarstwa rolne, przemiany strukturalne
abstrakt: W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych wśród rolników regionu Małopolski. Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii i postaw rolników wobec dokonujących się w ich otoczeniu przemian strukturalnych. Poznanie zamierzeń rolników wobec dalszych losów ich gospodarstw, a także poznanie ich ocen o przyszłości gospodarstw rolnych w ich okolicy, może mieć szczególne znaczenie w programowaniu i prognozowaniu dalszego rozwoju obszarów wiejskich – zwłaszcza w takim regionie wysokiego przeludnienia agrarnego, jakim jest region Małopolski.
pub/8_2_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Basaj, Maciej, and Andrzej Kotala. "FARMER’S ADAPTIVE ACTIVITEIS IN MAŁOPOLSKA." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 5–14.
APA (2009). FARMER’S ADAPTIVE ACTIVITEIS IN MAŁOPOLSKA. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 5–14
ISO 690 BASAJ, Maciej, KOTALA, Andrzej. FARMER’S ADAPTIVE ACTIVITEIS IN MAŁOPOLSKA. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 5–14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-5.html