SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 61–68

Halina Kałuża

EDUKACJA EKOLOGICZNA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU – WYZWANIE GLOBALNE I REGIONALNE

słowa kluczowe: Dekada Edukacji, edukacja ekologiczna, efekt ekologiczny, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój
abstrakt: W opracowaniu omówiono globalne problemy ochrony środowiska w polityce ekologicznej Unii Europejskiej. Zaprezentowano ogłoszoną przez UNESCO ideę Dekady Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Przedstawiono również polską politykę ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej, która daje możliwość edukacji ekologicznej wszystkim obywatelom. W pracy dokonano analizy wykorzystania środków finansowych WFOŚiGW w Warszawie w latach 2005–2007 na edukację ekologiczną w postaci efektów ekologicznych i rzeczowych.
pub/8_2_61.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kałuża, Halina. "ECOLOGICAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A GLOBAL AND REGIONAL CHALLENGE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 61–68.
APA (2009). ECOLOGICAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A GLOBAL AND REGIONAL CHALLENGE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 61–68
ISO 690 KAłUżA, Halina. ECOLOGICAL EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A GLOBAL AND REGIONAL CHALLENGE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 61–68.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-61.html