SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 69–75

Zofi a Kołoszko-Chomentowska

MOTYWY WYBORU SZKOŁY ROLNICZEJ PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W RUDCE

słowa kluczowe: edukacja, rolnictwo, szkolnictwo średnie
abstrakt: Wykształcenie kierownika gospodarstwa uznawane jest za podstawowy czynnik efektywnościowy procesu produkcyjnego. W rolnictwie waga tego czynnika jest szczególnie duża, ponieważ określa on nie tylko sprawność gospodarowania, ale także skalę działalności. Celem pracy było poznanie motywacji wyboru szkoły rolniczej przez młodzież Zespołu Szkół Rolniczych w Rudce (woj. podlaskie). Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze szkoły były zainteresowanie uczniów zawodem i planowane przejęcie gospodarstwa rolniczego w przyszłości.
pub/8_2_69.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_69.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kołoszko-Chomentowska, Zofi a. "REASONS FOR CHOICE OF AN AGRICULTURAL SECONDARY SCHOOL." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 69–75.
APA (2009). REASONS FOR CHOICE OF AN AGRICULTURAL SECONDARY SCHOOL. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 69–75
ISO 690 KOłOSZKO-CHOMENTOWSKA, Zofi a. REASONS FOR CHOICE OF AN AGRICULTURAL SECONDARY SCHOOL. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 69–75.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-69.html