SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 77–82

Dariusz Koreleski

GRUNTOWE NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNE – ICH RYNKOWE ASPEKTY ORAZ ROLA W KSZTAŁTOWANIU ROZWOJU REGIONALNEGO

słowa kluczowe: gruntowe nieruchomości rekreacyjne, aspekty rynkowe, struktura nieruchomości gruntowych, determinanty, rozwój regionalny
abstrakt: W artykule zaprezentowano rolę gruntowych nieruchomości rekreacyjnych w procesie kształtowania rozwoju obszarów wiejskich w regionie, jak również cenowe i pozacenowe determinanty dla tego typu nieruchomości na rynku. Istotnym problemem było to, w jaki sposób lokalny układ przestrzenny, w skład którego wchodzi wspomniany typ nieruchomości, może wpłynąć pozytywnie na rozwój regionalny. Autor udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące determinant popytu, czynników wpływających na poziom ceny, jak też rodzajów motywacji podczas zakupu na rynku gruntowych nieruchomości rekreacyjnych.
pub/8_2_77.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_77.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Koreleski, Dariusz. "LAND PROPERTIES FOR RECREATION – THEIR MARKET ASPECTS AND ROLE IN REGIONAL DEVELOPMENT SHAPING." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 77–82.
APA (2009). LAND PROPERTIES FOR RECREATION – THEIR MARKET ASPECTS AND ROLE IN REGIONAL DEVELOPMENT SHAPING. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 77–82
ISO 690 KORELESKI, Dariusz. LAND PROPERTIES FOR RECREATION – THEIR MARKET ASPECTS AND ROLE IN REGIONAL DEVELOPMENT SHAPING. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 77–82.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-77.html