SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 93–102

Wiesław Musiał

DEMOGRAFICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA WIEJSKICH OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

słowa kluczowe: obszary problemowe, przesłanki powstawania obszarów problemowych, kapitał ludzki, kapitał społeczny
abstrakt: W opracowaniu podjęto problem słabego rozwoju regionów. Wskazano na przesłanki powstawania regionów problemowych wyjaśniane przez teorie ekonomii, w tym nurt liberalny, ekonomię Keynesowską oraz teorie lokalizacji. Odrębnie odniesiono się do demograficznych i społecznych przesłanek powstawania obszarów problemowych wynikających z osłabienia potencjału demograficznego, zmniejszenia zasobów i jakości kapitału ludzkiego i społecznego oraz w odniesieniu do problemów o charakterze instytucjonalnym. Opracowanie ma charakter przeglądowy i obejmuje wybrane problemy teorii powstawania i narastania zjawisk regresu regionu w sferze materialnej oraz na podłożu społeczno-demograficznym.
pub/8_2_93.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Musiał, Wiesław. "DEMOGRAPHIC AND SOCIAL DETERMINANTS OF DISADVANTAGED RURAL AREAS EMERGENCE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 93–102.
APA (2009). DEMOGRAPHIC AND SOCIAL DETERMINANTS OF DISADVANTAGED RURAL AREAS EMERGENCE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 93–102
ISO 690 MUSIAł, Wiesław. DEMOGRAPHIC AND SOCIAL DETERMINANTS OF DISADVANTAGED RURAL AREAS EMERGENCE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 93–102.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-93.html