SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 105–114

Andrzej Krasnodębski, Juraj Tej

ROLA PARTNERSTWA WE WSPÓŁCZESNYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

słowa kluczowe: partnerstwo, współpraca, rozwój regionalny, zarządzanie regionalne, obszary wiejskie, Słowacja
abstrakt: W artykule omówiono zagadnienie partnerstwa i jego roli w zarządzaniu rozwojem regionalnym i obszarami wiejskimi; partnerstwo należy uznać jako jedną z możliwości działania na rzecz interesów regionu. Partnerstwo uznaje się za perspektywiczną formę współdziałania podmiotów, która w przyszłości może znacznie przyczynić się do rozwoju regionu i gospodarki regionalnej. W artykule przedstawiono opinie odnośnie poszczególnych zagadnień wyrażone przez grupę podmiotów (małych i średnich przedsiębiorstw) działających w dwóch regionach Słowacji. Wyniki badań wskazują na różny stosunek badanych przedsiębiorstw do tworzenia partnerstwa. W rejonie Trencina widać większą gotowość do tworzenia partnerstwa i aktywnego współdziałania. Z kolei w rejonie Presova obserwuje się mniejszą chęć tworzenia partnerstwa, a i aktywna współpraca w ramach partnerstwa jest mniejsza. Dowodzi to różnego postrzegania partnerstwa w różnych regionach Słowacji.
pub/8_4_105.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Krasnodębski, Andrzej, and Juraj Tej. "THE ROLE OF PARTNERSHIPS IN CONTEMPORARY DEVELOPMENT OF RURAL AREAS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 105–114.
APA (2009). THE ROLE OF PARTNERSHIPS IN CONTEMPORARY DEVELOPMENT OF RURAL AREAS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 105–114
ISO 690 KRASNODęBSKI, Andrzej, TEJ, Juraj. THE ROLE OF PARTNERSHIPS IN CONTEMPORARY DEVELOPMENT OF RURAL AREAS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 105–114.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-105.html