SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 115–125

Anna Mazurkiewicz-Pizło

SPECYFIKA ZARZĄDZANIA WIZERUNKIEM ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

słowa kluczowe: public relations, organizacja biznesowa, wizerunek organizacji
abstrakt: Szerokie działania z zakresu public relations (PR), w tym kreowanie pożądanego wizerunku organizacji biznesowej, stwarza możliwość budowania dodatkowej jej wartości i wyróżnienia spośród konkurentów. Stąd zarządzanie wizerunkiem w dzisiejszym, turbulentnym otoczeniu stało się niezwykle ważne. Szczególnie istotne jest to dla przedsiębiorstw usługowych, których produkty składają się z łańcucha usług różnych ogniw pośrednich, gdyż ich działania przekładają się na ostateczne postrzeganie firmy. Na zarządzanie wizerunkiem organizacji składają się dwie grupy działań: podejmowane w otoczeniu wewnętrznym i są to głównie polityka personalna i komunikacja wewnętrzna, oraz te podejmowane w otoczeniu zewnętrznym takie jak: budowanie tożsamości, zarządzanie kryzysowe, media relations, a także często ignorowane: wystrój pomieszczeń, jakość obsługi klienta, zachowanie i wygląd pracowników, działania z zakresu odpowiedzialności społecznej, a nawet rodzaj podejmowanych kampanii promocyjnych. Celem artykułu jest analiza działań mających bezpośredni lub pośredni wpływ na kreowanie wizerunku organizacji biznesowej zarówno w jej otoczeniu wewnętrznym jak i zewnętrznym.
pub/8_4_115.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mazurkiewicz-Pizło, Anna. "MANAGAMENT OF BUSSINESS ORGANISATION’S IMAGE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 115–125.
APA (2009). MANAGAMENT OF BUSSINESS ORGANISATION’S IMAGE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 115–125
ISO 690 MAZURKIEWICZ-PIZłO, Anna. MANAGAMENT OF BUSSINESS ORGANISATION’S IMAGE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 115–125.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-115.html