SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 13–22

Agnieszka Borowska

LOKALNE GRUPY DZIAŁANIA CZYNNIKIEM STYMULUJĄCYM ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

słowa kluczowe: LAG, Leader, rozwój obszarów wiejskich
abstrakt: Artykuł przestawia rolę i znaczenie sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem władz i instytucji oraz lokalnych grup działania (LGD) w kreowaniu rozwoju obszarów wiejskich. Autor opracowania analizuje znaczenie programu Leader w Unii Europejskiej ukazując jej efektywne metody wpływające na lokalne partnerstwa w procesie współdecydowania i wprowadzania koncepcji zintegrowanych strategii rozwoju obszarów wiejskich. Niewątpliwie wspomniana inicjatywa jest niezmiernie istotna w transformowaniu polskiej wsi. Z tego też względu LGD zostały utworzone na bazie publiczno-prywatnych partnerstw na obszarach szczególnie wrażliwych dla Wspólnoty Zawierają one w swoim składzie także reprezentantów sektora biznesu. Lokalne strategie rozwoju są realizowane na podstawie bezzwrotnego wsparcia finansowego przez lokalne grupy działania a projekty uwzględniają m in: nowe technologie i know-how w podnoszeniu wartości lokalnych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępu do rynku dla małej produkcji z zachowaniem zasobów naturalnych i kulturowych.
pub/8_4_13.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_13.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Borowska, Agnieszka. "LOCAL ACTION GROUPS AS A STIMULATING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 13–22.
APA (2009). LOCAL ACTION GROUPS AS A STIMULATING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 13–22
ISO 690 BOROWSKA, Agnieszka. LOCAL ACTION GROUPS AS A STIMULATING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 13–22.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-13.html