SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 151–157

Eulalia Skawińska

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. TEORIA I PRAKTYKA - JADWIGA ADAMCZYK. RECENZJA KSIĄŻKI

słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, przedsiębiorczość
abstrakt: Praca przedstawia recenzję książki pt. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, autorstwa Jadwigi Adamczyk. Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, przedsiębiorczość Koncepcja społecznej odpowiedzialności zaprezentowana w XIX w. przez A. Carnegie jest jednym z narzędzi tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku. Jej pojęcie i zakres oraz kryteria oceny są niejednoznaczne i wciąż dyskutowane w literaturze. Problematyka ta ma charakter interdyscyplinarny. Jadwiga Adamczyk reprezentuje w swojej pracy podejście ekonomiczne. Treść książki spełnia oczekiwania szerokiego kręgu odbiorców zarówno tych ze strony nauki jak i praktyki gospodarczej. W wielu ośrodkach naukowych w Polsce problem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw stanowi przedmiot badań, konferencji, seminariów czy wykładów.
pub/8_4_151.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_151.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Skawińska, Eulalia. "SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISES. THEORY AND PRACTICE - BY JADWIGA ADAMCZYK. THE BOOK REVIEW." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 151–157.
APA (2009). SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISES. THEORY AND PRACTICE - BY JADWIGA ADAMCZYK. THE BOOK REVIEW. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 151–157
ISO 690 SKAWIńSKA, Eulalia. SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISES. THEORY AND PRACTICE - BY JADWIGA ADAMCZYK. THE BOOK REVIEW. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 151–157.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-151.html