SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 35–42

Jerzy Gębski, Małgorzata Kosicka-Gębska

ŻYWNOŚĆ MODYFIKOWANA GENETYCZNIE - OCENA AKCEPTACJI NOWEJ ŻYWNOŚCI PRZEZ KONSUMENTÓW

słowa kluczowe: konsument, żywność, nowa żywność, organizmy modyfikowane genetycznie, żywność modyfikowana genetycznie
abstrakt: Problematyka dotycząca żywności modyfikowanej genetycznie jest obecnie przedmiotem wielu społecznych dyskusji. Respondenci odczuwają obawy przed żywnością tego typu przede wszystkim ze względu na brak wiedzy i brak docierających informacji, pozwalających na budowanie własnych przekonań o wpływie organizmów modyfikowanych genetycznie na ludzki organizm i zdrowie. Żywność GM zaliczana jest do tzw. nowej żywności (ang. novel food), która powstała jako odpowiedź naukowców i producentów na potrzeby i preferencje współczesnych konsumentów. Celem prezentowanego badania było poznanie opinii respondentów pochodzących z województwa mazowieckiego o postrzeganiu i stosunku do żywności modyfikowanej genetycznie, jak również możliwościach akceptacji tej żywności na polskim rynku. W badaniu empirycznym jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety o wysokim stopniu standaryzacji, który posłużył do zbadania i poznania opinii badanych o żywności modyfikowanej genetycznie. Badanie wykazało negatywne nastawienie respondentów do żywności GMO. Zdaniem badanych, gdyby taka żywność była powszechnie dostępna na rynku w przyszłości i miała być zaakceptowana i kupowana przez nabywców, to musiałaby posiadać wiele nowych właściwości, których nie posiada żywność tradycyjna. Między innymi powinna charakteryzować się zmniejszoną kalorycznością, większą zawartością witamin i związków mineralnych i nie wyższą ceną od powszechnie dostępnych produktów żywnościowych.
pub/8_4_35.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_35.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gębski, Jerzy, and Małgorzata Kosicka-Gębska. "GENETICALLY MODIFIED FOOD - ASSESSMENT OF CONSUMER ACCEPTANCE OF NOVEL FOOD." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 35–42.
APA (2009). GENETICALLY MODIFIED FOOD - ASSESSMENT OF CONSUMER ACCEPTANCE OF NOVEL FOOD. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 35–42
ISO 690 GęBSKI, Jerzy, KOSICKA-GęBSKA, Małgorzata. GENETICALLY MODIFIED FOOD - ASSESSMENT OF CONSUMER ACCEPTANCE OF NOVEL FOOD. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 35–42.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-35.html