SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 43–49

Nassar Ali Grepay

DETERMINANTY PRODUKCJI DROBIU W LIBII

słowa kluczowe: produkcja drobiu, Libia
abstrakt: Celem opracowania jest przedstawienie i ocena wybranych aspektów produkcji drobiu w Libii. Duże znaczenie tej produkcji jest uwarunkowane zarówno czynnikami technologicznymi jak i ekonomicznymi. Wśród czynników determinujących produkcję drobiu w Libii wskazano na trzy najważniejsze, jakimi są: zastosowanie odpowiednich pasz, dobór kurczaków oraz opieka weterynaryjna. Właściwie żywienie drobiu decyduje w dużej mierze o opłacalności produkcji. Ponadto wpływa nie tylko na uzyskiwaną wielkość, ale też jakoś produkcji. Kolejnym, podstawowym uwarunkowaniem opłacalności produkcji jest dobór odpowiednich gatunków kurcząt oraz odpowiednie ich żywienie. W chowie kurcząt bardzo ważną ą rolę odgrywa właściwa opieka weterynaryjna.
pub/8_4_43.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grepay, Nassar Ali. "THE MAIN FACTORS AFFECTING POULTRY PRODUCTION IN LIBYA." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 43–49.
APA (2009). THE MAIN FACTORS AFFECTING POULTRY PRODUCTION IN LIBYA. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 43–49
ISO 690 GREPAY, Nassar Ali. THE MAIN FACTORS AFFECTING POULTRY PRODUCTION IN LIBYA. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 43–49.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-43.html