SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 5–12

Piotr Bórawski

WYKORZYSTANIE MODELU DU PONTA W OCENIE RENTOWNOŚCI GOSPODARSTW POZYSKUJĄCYCH ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW

słowa kluczowe: rentowność, gospodarstwo, model Du Ponta
abstrakt: Artykuł przedstawia rentowność gospodarstw rolnych, których właściciele pozyskiwali dodatkowe i alternatywne źródła dochodów prowadząc chów strusi i danieli. Szczególna uwaga została zwrócona na wskaźniki ekonomiczne kształtujące rentowność aktywów i kapitałów własnych. Badania wykazały różnice w rentowności kapitałów własnych w gospodarstwach w zależności od kierunku produkcji. Gospodarstwa zajmujące się chowem danieli osiągnęły lepszą rentowność kapitałów własnych. Ponadto w gospodarstwach tych odnotowano wyższą wartość środków trwałych i obrotowych w porównaniu do gospodarstw strusiarskich. Właściciele badanych gospodarstw rolnych usprawnili proces zarządzania kapitałem własnym. Większość z nich wykorzystywała kapitały własne w działalności rolniczej.
pub/8_4_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bórawski, Piotr. "DU PONT MODEL UTILIZATION IN PROFITABILITY ESTIMATION OF FARMS GAINING ALTERNATIVE INCOME SOURCES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 5–12.
APA (2009). DU PONT MODEL UTILIZATION IN PROFITABILITY ESTIMATION OF FARMS GAINING ALTERNATIVE INCOME SOURCES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 5–12
ISO 690 BóRAWSKI, Piotr. DU PONT MODEL UTILIZATION IN PROFITABILITY ESTIMATION OF FARMS GAINING ALTERNATIVE INCOME SOURCES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 5–12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-5.html