SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 61–69

Irena Jędrzejczyk, Jarosław W. Przybytniowski

TRANSGRANICZNE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE JAKO KIERUNEK ROZWOJU JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO

słowa kluczowe: Jednolity rynek Unii Europejskiej, transgraniczne usługi ubezpieczeniowe, Polska
abstrakt: W artykule zaprezentowano rozwój transgranicznych usług ubezpieczeniowych jako tendencję pogłębienia się integracji w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej. Jednolity rynek usług ubezpieczeniowych funkcjonuje na zasadzie harmonizacji przepisów dotyczących minimalnych wymagań w zakresie: jednolitej licencji ubezpieczeniowej („single passport”), nadzoru sprawowanego przez kraj siedziby zakładu ubezpieczeń, swobody zakładania przedsiębiorstw w obu działach ubezpieczeń, wymogu rezerw technicznych w odniesieniu do całości aktywów instytucji, wymogu rocznych i skonsolidowanych sprawozdań oraz specjalnego nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi (nadzór „solo plus”). Wprowadzanie w życie rozwiązań w prawie europejskim i prawach krajowych sprzyja rozwojowi transgranicznych usług ubezpieczeniowych w krajach UE. Liczba zagranicznych ubezpieczycieli, którzy na zasadzie swobody świadczenia usług zgłosili zamiar prowadzenia działalności na terenie Polski po wstąpieniu do UE wzrosła niemal trzykrotnie. W 2007 liczba notyfikacji wzrosła do 425, z czego z UE 410. Jednocześnie zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce w coraz większym stopniu angażują się w działalność transgraniczną.
pub/8_4_61.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_61.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jędrzejczyk, Irena, and Jarosław W. Przybytniowski. "TRANSFRONTIER INSURANCE SERVICES AS THE DIRECTION OF THE EUROPEAN COMMON MARKET DEVELOPMENT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 61–69.
APA (2009). TRANSFRONTIER INSURANCE SERVICES AS THE DIRECTION OF THE EUROPEAN COMMON MARKET DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 61–69
ISO 690 JęDRZEJCZYK, Irena, PRZYBYTNIOWSKI, Jarosław W.. TRANSFRONTIER INSURANCE SERVICES AS THE DIRECTION OF THE EUROPEAN COMMON MARKET DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 61–69.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-61.html