SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 79–86

Ewa Koreleska

KSZTAŁTOWANIE PRODUKTU W KONCEPCJI MARKETINGU EKOLOGICZNEGO

słowa kluczowe: produkt ekologiczny, marketing ekologiczny
abstrakt: Celem opracowania jest przedstawienie produktu ekologicznego oraz możliwości jego kształtowania w procesie marketingu ekologicznego. Marketing ekologiczny jest nowoczesną koncepcją marketingu społecznego, która uwzględnia trzy podmioty procesu wymiany, tj. producenta, konsumenta i społeczeństwo jako całość. Badania własne zostały przeprowadzone wśród właścicieli lub dyrektorów przetwórni ekologicznych (indywidualny wywiad bezpośredni). Określono i oceniono m.in. rynek docelowy badanych firm, wykorzystywane źródła informacji na temat odbiorców, asortyment, czynniki decydujące o wprowadzaniu nowych produktów oraz stosowane strategie produktowe. Stwierdzono, że badani przedsiębiorcy trafnie definiują rynek docelowy, a stosowany przez nich dobór źródeł informacji jest właściwy. Zdecydowana większość firm ma charakter innowacyjny, o czym świadczą wprowadzane nowe produkty do oferty asortymentowej. Większość firm prowadzi badania dotyczące konsumentów w sposób przypadkowy, co w konsekwencji może powodować w przyszłości mniejsze korzyści z ich stosowania.
pub/8_4_79.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_79.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Koreleska, Ewa. "PRODUCT DEVELOPMENT IN THE CONCEPT OF ECOLOGICAL MARKETING." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 79–86.
APA (2009). PRODUCT DEVELOPMENT IN THE CONCEPT OF ECOLOGICAL MARKETING. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 79–86
ISO 690 KORELESKA, Ewa. PRODUCT DEVELOPMENT IN THE CONCEPT OF ECOLOGICAL MARKETING. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 79–86.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-79.html