SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 97–103

Magdalena Kowalska

ZJAWISKO EMIGRACJI ZAROBKOWEJ NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO

słowa kluczowe: wyjazdy zarobkowe, wychodźstwo sezonowe, emigracja zamorska, okres międzywojenny, współczesność
abstrakt: Głównym celem badań jest odniesienie obecnego zjawiska związanego z emigracją zarobkową na terenie powiatu wadowickiego do sytuacji z okresu międzywojennego XX wieku. Zakres terytorialny oraz dobór próby (mieszkańców powiatu) uwzględnia najsilniejszą i najsłabszą emigrację w zależności od jej rodzajów w tym okresie. Badania mają charakter porównawczy. Punkt wyjścia stanowią materiały historyczne zawierające informacje na temat wychodźstwa sezonowego, emigracji sezonowej za granicę oraz emigracji zamorskiej w okresie międzywojnia na tym terenie. W celu zdiagnozowania omawianego zjawiska na badanym terenie przeprowadzono badania z mieszkańcami powiatu techniką wywiadu wg kwestionariusza.
pub/8_4_97.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_97.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kowalska, Magdalena. "PHENOMENON OF GAINFUL EMIGRATION ON THE TERRITORY OF WADOWICE POVIAT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 97–103.
APA (2009). PHENOMENON OF GAINFUL EMIGRATION ON THE TERRITORY OF WADOWICE POVIAT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 97–103
ISO 690 KOWALSKA, Magdalena. PHENOMENON OF GAINFUL EMIGRATION ON THE TERRITORY OF WADOWICE POVIAT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 97–103.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-97.html