SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 105–111

Janina Szewczyk

WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W MASZYNY ROLNICZE W MAŁOPOLSCE

słowa kluczowe: ciągniki rolnicze, maszyny rolnicze, województwo małopolskie, zróżnicowanie przestrzenne
abstrakt: Wyposażenie gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze jest jednym z czynników warunkujących prowadzenie efektywnej produkcji rolnej. W pracy podjęto próbę określenia poziomu wyposażenia gospodarstw indywidualnych w ciągniki i maszyny rolnicze w powiatach Małopolski. Korzystając z metod taksonomicznych wyodrębniono 3 grupy powiatów, których gospodarstwa charakteryzują się wysokim, średnim lub niskim poziomem wyposażenia w maszyny rolnicze. Do pierwszej, najlepszej grupy zaliczono 3 powiaty: proszowicki, miechowski i olkuski. średnią grupę stanowi 9 następujących powiatów: krakowski, nowotarski, myślenicki, oświęcimski, bocheński, brzeski, limanowski, dąbrowski i wadowicki. Grupę trzecią, najsłabszą tworzy 10 obiektów, są to powiaty: chrzanowski, gorlicki, nowosądecki, suski, tarnowski, tatrzański, wielicki, oraz 3 miasta na prawach powiatu: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. Najsłabiej wyposażone są gospodarstwa w powiecie chrzanowskim.
pub/9_1_105.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_105.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szewczyk, Janina. "FARM EQUIPMENT IN MALOPOLSKA VOIVODSHIP." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 105–111.
APA (2010). FARM EQUIPMENT IN MALOPOLSKA VOIVODSHIP. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 105–111
ISO 690 SZEWCZYK, Janina. FARM EQUIPMENT IN MALOPOLSKA VOIVODSHIP. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 105–111.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-105.html