SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 113–122

Jarosław Świstak, Aleksandra Wicka

NEUROMARKETING – „ŚCIEŻKA DOSTĘPU” DO ZACHOWAŃ KONSUMENTA?

słowa kluczowe: neuromarketing, funkcjonalny rezonans magnetyczny, koszty badań
abstrakt: Neuromarketing określany jest jako badanie mózgu pod kątem preferencji konkretnych marek. Praca zawiera przegląd definicji i stanowisk dotyczących neuromarketingu i jego przydatności. Celem artykułu jest przedstawienie opinii środowiska związanego z neuromarketingiem na temat jego istoty i możliwości wykorzystania w praktyce. Zwrócono szczególną uwagę na metody diagnostyczne wykorzystywane w badaniach neuromarketingowych, analizując je również jako potencjalne źródło kontrowersji, które budzi opisywane zagadnienie. W podsumowaniu podkreślono potrzebę prowadzenia badań neuromarketingowych, zwracając jednak uwagę na ich wysokie koszty i małe doświadczenie metodologiczne w tym zakresie.
pub/9_1_113.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Świstak, Jarosław, and Aleksandra Wicka. "NEUROMARKETING – AN ACCESS PATH TO CUSTOMERS BEHAVIOUR?." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 113–122.
APA (2010). NEUROMARKETING – AN ACCESS PATH TO CUSTOMERS BEHAVIOUR?. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 113–122
ISO 690 ŚWISTAK, Jarosław, WICKA, Aleksandra. NEUROMARKETING – AN ACCESS PATH TO CUSTOMERS BEHAVIOUR?. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 113–122.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-113.html