SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 139–147

Jolanta Zieziula

EKOSYSTEMOWE PODEJŚCIE DO RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO A EKOOZNAKOWANIE RYB I ICH PRZETWORÓW

słowa kluczowe: ekosystemowe podejście do rybołówstwa morskiego, ekooznakowanie ryb i ich przetworów, Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Unia Europejska (UE)
abstrakt: W pracy zaprezentowano ekosystemowe podejście do rybołówstwa morskiego, jak też ekooznakowanie oraz próbę krytycznej analizy ich zależności. Ekosystemowe podejście do rybołówstwa morskiego nie zawiera w sobie ekooznakowania, natomiast ekooznakowanie jest traktowane jako element ekosystemowego podejścia do rybołówstwa. Ekooznakowanie zawiera w sobie jednak dodatkowe elementy. Powszechne wprowadzanie ekooznakowania ryb i ich przetworów napotyka trudności. Są to głównie sprzeczności pomiędzy różnymi użytkownikami żywych zasobów mórz, państwowym (czy międzynarodowym) zarządzaniem rybołówstwem a ponoszeniem finansowych konsekwencji tego zarządzania przez prywatne przedsiębiorstwa, w tym przetwórstwa i handlu (nierówność kompetencji i odpowiedzialności). Różne są też cele realizowane w makro- i mikroskali, jak również występuje sprzeczność między krótko- i długookresowymi celami gospodarowania.
pub/9_1_139.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_139.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zieziula, Jolanta. "ECOSYSTEM APPROACH TO SEA FISHERIES VERSUS ECOLABELLING OF FISH AND THEIR PRODUCTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 139–147.
APA (2010). ECOSYSTEM APPROACH TO SEA FISHERIES VERSUS ECOLABELLING OF FISH AND THEIR PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 139–147
ISO 690 ZIEZIULA, Jolanta. ECOSYSTEM APPROACH TO SEA FISHERIES VERSUS ECOLABELLING OF FISH AND THEIR PRODUCTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 139–147.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-139.html