SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 23–28

Agnieszka Biernat-Jarka, Ewa Grzymska

BARIERY WZROSTU INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE NA PRZYKŁADZIE FIRM SEKTORA MSP

słowa kluczowe: innowacyjność, bariery, sektor MSP
abstrakt: W artykule przedstawiono czynniki utrudniające rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także omówiono bariery wprowadzania innowacji w Polsce. Zwrócono uwagę, iż problemy z wprowadzaniem innowacji wynikają z niskiego poziomu zatrudnienia w sektorach gospodarki opartej na wiedzy, słabej integracji środowisk gospodarczych i naukowych, braku specjalistów wdrażających procesy innowacyjne, a także ograniczeń finansowych. Bariery zastosowania innowacji procesowych czy produktowych opisano na przykładzie firm sektora MSP prowadzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Badania obejmujące 61 przedsiębiorców przeprowadzono w 2007 r. na podstawie kwestionariusza wywiadu. Pokazały one, iż główną barierą wprowadzania innowacji były ograniczenia finansowe, bariery prawne i przepisy podatkowe.
pub/9_1_23.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Biernat-Jarka, Agnieszka, and Ewa Grzymska. "BARRIERS OF ENTERPRISES’ INNOVATIVENESS INCREASE IN POLAND ON THE EXAMPLE OF THE SME SECTOR." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 23–28.
APA (2010). BARRIERS OF ENTERPRISES’ INNOVATIVENESS INCREASE IN POLAND ON THE EXAMPLE OF THE SME SECTOR. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 23–28
ISO 690 BIERNAT-JARKA, Agnieszka, GRZYMSKA, Ewa. BARRIERS OF ENTERPRISES’ INNOVATIVENESS INCREASE IN POLAND ON THE EXAMPLE OF THE SME SECTOR. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 23–28.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-23.html