SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 29–37

Antoni Bombik, Anna Marciniuk-Kluska

WSKAŹNIKI W MODELOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, obszary wiejskie, wskaźniki, modelowanie
abstrakt: Rozwój zrównoważony jest efektem działań podjętych w wymiarze ekonomicznym, społecznym, środowiskowym i kulturowym. Równowagę wewnętrzną środowiska, gospodarki i społeczeństwa można sprowadzić do działań w zakresie kształtowania wymienionych systemów. Praca stanowi próbę oceny poziomu rozwoju gmin, przy wykorzystaniu wskaźników zrównoważonego rozwoju, oraz ustalenia rankingu gmin powiatu siedleckiego. Warunkiem skuteczności wprowadzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju na każdym poziomie zarządzania jest opracowanie i wdrożenie odpowiednich narzędzi pomiaru. Podstawowym elementem tego systemu jest ustalenie i przyjęcie wskaźników, które są narzędziem monitoringu, umożliwiającym diagnozowanie, modelowanie i prognozowanie zrównoważonego rozwoju. Pełna identyfikacja tych wskaźników oraz stopień ich realizacji dają niezbędną wiedzę do kompleksowej oceny stanu i perspektywy zrównoważonego rozwoju, w tym także obszarów wiejskich.
pub/9_1_29.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_29.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bombik, Antoni, and Anna Marciniuk-Kluska. "INDICATORS IN SUSTAINABLE RURAL AREAS DEVELOPMENT MODELLING." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 29–37.
APA (2010). INDICATORS IN SUSTAINABLE RURAL AREAS DEVELOPMENT MODELLING. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 29–37
ISO 690 BOMBIK, Antoni, MARCINIUK-KLUSKA, Anna. INDICATORS IN SUSTAINABLE RURAL AREAS DEVELOPMENT MODELLING. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 29–37.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-29.html