SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 39–47

Beata Domańska-Szaruga, Edyta Hołoweńko

WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM NA PRZYKŁADZIE OPROGRAMOWANIA CRM GRUPY KAPITAŁOWEJ COMARCH S.A.

słowa kluczowe: zarządzanie relacjami z klientem, Comarch CRM, Sales Management, Contact Center, Campaign Management
abstrakt: W artykule poruszono tematykę strategii Customer Relationship Management (CRM), która jest ideą zarządzania relacjami z klientem charakteryzującą się wysokim stopniem indywidualizacji podejścia do nabywcy dóbr i usług, podwyższaniem jego satysfakcji oraz budowaniem lojalności. Szczególną uwagę zwrócono na technologiczną stronę koncepcji CRM, to bowiem właśnie IT staje się platformą stanowiącą jej fundament. Dla ilustracji problematyki posłużono się przykładami narzędzi wspomagających zarządzanie relacjami z klientem oferowanych przez jednego z liderów tego rynku – Comarch S.A.
pub/9_1_39.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Domańska-Szaruga, Beata, and Edyta Hołoweńko. "MODERN INSTRUMENTS OF THE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT BASED ON CRM SOFTWARE OF THE CAPITAL GROUP COMARCH S.A.." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 39–47.
APA (2010). MODERN INSTRUMENTS OF THE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT BASED ON CRM SOFTWARE OF THE CAPITAL GROUP COMARCH S.A.. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 39–47
ISO 690 DOMAńSKA-SZARUGA, Beata, HOłOWEńKO, Edyta. MODERN INSTRUMENTS OF THE CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT BASED ON CRM SOFTWARE OF THE CAPITAL GROUP COMARCH S.A.. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 39–47.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-39.html