SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 49–59

Mahmud A. Geheder, Mohamed S. Moussa, Emhemed R. Shnibesh, Abdulhamid A. Yousef

ZNACZENIE HANDLU Z UE W ROZWOJU LIBIJSKIEJ GOSPODARKI

słowa kluczowe: handel, rozwój ekonomiczny, ekonometria, UE, Libia
abstrakt: Opracowanie zawiera analizę libijskiego handlu zagranicznego w latach 1970–2006, ze szczególnym uwzględnieniem handlu z krajami Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono proces zmian libijskiego importu z krajów UE z uwzględnieniem poziomu dochodów realnych, indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz kursu wymiany libijskiego dinara. Celem opracowania jest ocena zagregowanego libijskiego popytu na import z UE w przyjętym okresie przy wykorzystaniu standardowych technik ekonometrycznych uzupełnionych przez odpowiednie testy diagnostyczne oparte na szeroko obecnie wykorzystywanych technikach dynamicznego modelowania i kointegracji. Wyniki analiz sugerują większą współpracę ekonomiczną poprzez kontakty dwustronne, poprawę środowiska inwestycyjnego w Libii, wspieranie przyszłej współpracy w ramach Procesu Morza Śródziemnego oraz wskazują potrzebę porozumień handlowych z UE.
pub/9_1_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Geheder, Mahmud A., et al. "THE ROLE OF TRADE WITH THE EU IN LIBYAN ECONOMY DEVELOPMENT." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 49–59.
APA (2010). THE ROLE OF TRADE WITH THE EU IN LIBYAN ECONOMY DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 49–59
ISO 690 GEHEDER, Mahmud A., et al. THE ROLE OF TRADE WITH THE EU IN LIBYAN ECONOMY DEVELOPMENT. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 49–59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-49.html