SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 5–14

Ali Berk, Harun U&#231,ak

ROZWÓJ I KIERUNKI ZMIAN STRUKTURALNYCH W POLITYCE UBEZPIECZEŃ ROLNICZYCH W TURCJI

słowa kluczowe: ubezpieczenia rolnicze, rynek ubezpieczeń rolniczych w Turcji, ryzyko
abstrakt: Zmiany klimatu oraz globalne ocieplenie oraz związane z nimi efekty środowiskowe nasilają znaczenie ryzyka w zrównoważonym rozwoju produkcji rolnej. W rozwijających się krajach rolnicy rzadziej podejmują decyzje o ubezpieczaniu produkcji rolniczej, w porównaniu z rolnikami z krajów o rozwiniętej gospodarce. W związku z tym politycy w krajach rozwijających się zachęcają rolników do podejmowania działań mających na celu zmniejszenie ryzyka produkcji rolniczej. W państwach członkowskich Unii Europejskiej stosuje się różne poziomy stawek ubezpieczeń rolniczych. Celem artykułu jest analiza wpływu publiczno-prywatnego systemu ubezpieczeń, który został wprowadzony w Turcji od czerwca 2006 roku.
pub/9_1_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Berk, Ali, and Harun U&#ak. "DEVELOPMENT AND STRUCTURAL CHANGES IN TURKISH AGRICULTURAL INSURANCE POLICY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 5–14.
APA (2010). DEVELOPMENT AND STRUCTURAL CHANGES IN TURKISH AGRICULTURAL INSURANCE POLICY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 5–14
ISO 690 BERK, Ali, U&#AK, Harun. DEVELOPMENT AND STRUCTURAL CHANGES IN TURKISH AGRICULTURAL INSURANCE POLICY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 5–14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-5.html